HNA/HNB - Volum og priser i november 2009

Hafslund-konsernet oppnådde følgende volum og priser i november:
 


 
November 2009
November 2008
 
 
 
Kraftproduksjon
 
 
Produksjonsvolum (GWh)
217
243
Kraftpris (øre/kWh)
30,2
43,7
 
 
 
Fjernvarme
 
 
Produksjonsvolum (GWh)
144
147
Fjernvarmepris (øre/kWh)
60,3
73,5
 
 
 
Strømsalg
 
 
Solgt volum (GWh)
1 285
1 292
 
Hafslund kommer til å oppgi disse tallene etter hver månedslutt.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 4. desember 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.