HNA/HNB- Finansiell kalender for 2004

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender
for 2004.
 


Resultat:
Dato:
Foreløpig resultat 2003
16. februar 2004
Rapport 1. kvartal 2004
3. mai 2004
Generalforsamling
3. mai 2004
Rapport 2. kvartal 2004
9. august 2004
Rapport 3. kvartal 2004
26. oktober 2004
 
 
For ytterligere informasjon kontaktes:
 
CFO Christian Berg
 
christian.berg@hafslund.no, telefon 22 43 57 01
 
 
Oslo, 7. november 2003
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner