HNA/HNB: Finn Bjørn Ruyter ny CFO i Hafslund

Finn Bjørn Ruyter blir ny konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund fra 1. september.

Ruyter (f.1964) har 15 års erfaring fra norsk kraftbransje. Han var først seks år i Norsk Hydro innen oljehandel, raffinering og krafthandel, deretter 12 år i Elkem, hvorav de siste ti årene som leder av Elkem Energi. Ruyter kommer fra stillingen som COO i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power i Manila.  

Ruyter er utdannet sivilingeniør og MBA. Ruyter og nærstående eier 2000 aksjer i Hafslund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Christian Berg: mobil +47 917 46 910, e-post: christian.berg@hafslund.no

Finn Bjørn Ruyter: mobil: +47 911 38 199, e-post: fbruyter@gmail.com

Konserndirektør for Kommunikasjon, Karen Onsager: mobil: +47 920 87 007, e-post: karen.onsager@hafslund.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.