HNA/HNB: Finn Bjørn Ruyter ny CFO i Hafslund

Finn Bjørn Ruyter blir ny konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund fra 1. september.

Ruyter (f.1964) har 15 års erfaring fra norsk kraftbransje. Han var først seks år i Norsk Hydro innen oljehandel, raffinering og krafthandel, deretter 12 år i Elkem, hvorav de siste ti årene som leder av Elkem Energi. Ruyter kommer fra stillingen som COO i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power i Manila.  

Ruyter er utdannet sivilingeniør og MBA. Ruyter og nærstående eier 2000 aksjer i Hafslund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Christian Berg: mobil +47 917 46 910, e-post: christian.berg@hafslund.no

Finn Bjørn Ruyter: mobil: +47 911 38 199, e-post: fbruyter@gmail.com

Konserndirektør for Kommunikasjon, Karen Onsager: mobil: +47 920 87 007, e-post: karen.onsager@hafslund.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12