HNA/HNB- Meldepliktig handel

Styremedlem Kristin Bjella, har den 25. mai kjøpt 800 A-aksjer (kurs 57,6 kroner) og 200 B-aksjer (kurs 55,5) i Hafslund ASA. Bjella eier etter dette 800 A-aksjer og 200 B-aksjer i Hafslund ASA.

 

Hafslund ASA

Oslo, 25. mai 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12