HNA/HNB Hafslund ASA - Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2008

Vedlagt følger analytikerpresentasjonen for 4. kvartal 2008.
 
Resultatpresentasjonen vil bli avholdt i dag klokken 09:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Resultatpresentasjonen på norsk vil også være tilgjenglig via web-cast på www.hafslund.no.
 
Hafslund ASA
Oslo 9 februar 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker