HNA/HNB Hafslund selger Nittedalsnettet AS og Bredbåndsnettet AS

Hafslund Telekom har inngått avtale med Pronea AS om salg av Nittedalsnettet AS og Bredbåndservice AS. Pronea AS betaler NOK 25 millioner for 100 % av aksjene i begge selskapene. Salget gjennomføres med virkning fra i dag, og vil gi et resultat tilnærmet lik balanseført verdi av aksjene.
 
Nittedalsnettet AS og Bredsbåndservice AS leverer bredbåndstjenester. Fiberoptisk infrastruktur blir værende i Hafslund Telekom. Avtalen innebærer en langsiktig leieavtale av Hafslund Telekoms fiberoptiske infrastruktur.
 
"Salget er et ledd i Hafslund Telekoms strategi om å rendyrke virksomheten innen infrastruktur og å styrke posisjonen innen fibermarkedet. Totaliteten i avtalen er meget god", sier Trond Nedregård, Administrerende direktør i Hafslund Telekom.
 
Nittedalsnettet AS og Bredbåndservice AS blir nå del av en større satsing innen bredbåndstjenester i selskapet Pronea AS. Pronea AS er eid av Troms Kraft AS og Bredbåndsfylket Troms AS.
 
Hafslund ASA
19 desember 2008
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Administrerende direktør Hafslund Telekom: Trond Nedregård, tlf 99 50 95 19.
Investorkontakt, Lars Ove Johansen, 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner