HNA/HNB Innkommet forslag fra aksjonær til generalforsamling 3.mai 2006

Hafslund ASA ved styreleder Christian Brinch har mottatt brev fra aksjonær Trond Bjørnstad, datert 4. april 2006 om å behandle "forslag om å bedre selskapets omdømme ved å demonstrere samfunnsansvar utad". Det brevet ble beklageligvis først mottatt av styreleder mandag 24. april. Siste frist for lovlig utsendelse til generalforsamling den 3. mai var 18. april, jfr. Allmennaksjeloven § 5-10. Det vil derfor ikke være mulig for generalforsamlingen å realitetsbehandle mottatt forslag på førstkommende generalforsamling, jfr. Allmennaksjeloven § 5-14.
 
Styret i Hafslund ASA anser omdømme og samfunnsansvar som svært viktig i forhold til Hafslunds verdiskapning samt ansatte, kunder, aksjonærer og samfunnet forøvrig. Styret har og vil ha fokus på konsernets omdømme og samfunnsansvar. Styret vil imidlertid styrebehandle mottatt sak på forestående styremøte 3. mai og be administrasjonen gjennomgå selskapets rutiner på nevnte områder. Se vedlegg for kopi av brev mottatt fra aksjonær Trond Bjørnstad. Tiltak vil bli iverksatt hvor styret finner dette nødvendig.
 
Styret og administrasjonen vil på selskapets generalforsamling den 3. mai orientere om selskapets arbeide i forhold til ovennevnte tema.
 
For spørsmål vennligst kontakt Direktør Informasjon og samfunnskontakt Frode Geitvik, tlf. 958 43 933, e-post: frode.geitvik@hafslund.no
 
Hafslund ASA
Oslo, 27. april 2006
 
 
Forslaget kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker