HNA/HNB Kansellering av sekundær-notering på London børsen

Den 15. november 2004 ga Hafslund ASA formell melding om sin intensjon om å kansellere sekundær-notering av sine aksjer (A- og B- aksjer) på den offisielle listen til "UK Listing Authority".
 
Kanselleringen vil bli iverksatt med virkning fra 15. desember 2004.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 14. desember 2004
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Finansdirektør Ketil Wang, Tel. +47 975 13 135 eller e-post ketil.wang@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner