HNA/HNB Meldepliktig handel

Det vises til melding av 22. september 2009.
 
Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2007 er vederlagsfritt tilbudt 50 B-aksjer i Hafslund ASA. Øvrige ansatte er tilbudt å kjøpe opp til 50 B-aksjer til 20 prosent rabatt av markedskurs. Tilbudet er en del av Hafslunds lønnsoppgjør for 2009.
 
Totalt blir det den 14. oktober 2009 overført 39.350 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 850 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive evt. rabatt overført til kr. 70,00 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 451.161. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.
 
Hafslund ASA
Oslo, 14. oktober 2009
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135