HNA/HNB Meldepliktig handel

 

Det vises til melding av 20. juni 2011.

Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet er tilbudt å kjøpe 100 B-aksjer til 20 prosent rabatt av markedskurs.

Totalt blir det den 30. juni 2011 overført 53.800 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 1.700 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive rabatt overført til kr. 62,25 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 397.361. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.

Hafslund ASA

Oslo, 30. juni 2011

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.