HNA/HNB Off.gj. av resultat for 1. kvartal 2003

Hafslunds resultat for 1. kvartal 2003 vil bli offentliggjort mandag 5. mai 2003.

Analytikerpresentasjon vil bli avholdt i Festsalen, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, tirsdag 6. mai kl 0800.
 
 
Påmelding:
Sissel Walum, sissel.walum@hafslund.no;
tlf. 22 43 57 69
 
Kontaktperson:
Christian Berg, christian.berg@hafslund.no,
tlf. 22 43 57 01
 
Oslo, 30. april 2003
HAFSLUND ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.