HNA/HNB Offentliggjøring av 3. kvartal 2002

Hafslunds 3. kvartalstall vil bli offentliggjort den 6. november 2002 klokken ca. 14.00.

Analytikerpresentasjon vil bli avholdt i lokalene til Hafslund i Sommerogaten 1, klokken 16.00 den 6. november.
 
 
Kontaktperson:

Christian Berg

christian.berg@hafslund.no, telefon 22 43 57 01

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner