HNA/HNB Offentliggjøring av 3. kvartal 2002

Report this content

Hafslunds 3. kvartalstall vil bli offentliggjort den 6. november 2002 klokken ca. 14.00.

Analytikerpresentasjon vil bli avholdt i lokalene til Hafslund i Sommerogaten 1, klokken 16.00 den 6. november.
 
 
Kontaktperson:

Christian Berg

christian.berg@hafslund.no, telefon 22 43 57 01