HNA/HNB Salg av egne aksjer

Hafslund ASA har tildelt 2.164 Hafslund B-aksjer til ansatte til kurs 24,80 per aksje. Tildelingen er gjennomført i forbindelse med en generell aksjekjøpsordning for 2002 til alle ansatte i Hafslund ASA og selskaper eid med mer enn 50% av Hafslund ASA. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 4.077.197. Dette tilsvarer 2,09 % av totalt utestående aksjer og 5,11 % av utestående aksjer av klasse B.

Oslo, 28. juni, 2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.