HNA/HNB Salg av resterende aksjer i Renewable Energy Corporation (Rec)

Hafslund ASA har solgt 19 143 531 aksjer eller ca 1,92 % av de utestående aksjene i solenergiselskapet REC til kurs 3,40 per aksje. Transaksjonen innebærer at Hafslund etter dette ikke lenger eier aksjer i REC.

Tore Schiøtz, administrerende direktør i det heleide datterselskapet Hafslund Venture II, er styremedlem i REC.

Hafslund ASA

Oslo 9. desember 2011

Kontaktinformasjon Hafslund ASA:
Finn Bjørn Ruyter, CFO, mobil +47 911 38 199

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker