HNA selger Haram Energi

Oslo 29.desember 2000

Hafslund ASA har i dag inngått avtale med Vestnes Energi AS om salg av samtlige aksjer i Haram Energi AS og overtagelse av det ansvarlige lånet (NOK 51,3 mill.) som ligger i selskapet til en pris på totalt NOK 107,5 mill. Oppgjør og overlevering av aksjene skal i henhold til avtalen finne sted innen 4. januar 2001.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner