Konsernledelsen i Hafslund E-CO er klar

Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar.

Konsernledelsen i Hafslund E-CO blir følgende med virkning fra 1. september:

Finn Bjørn Ruyter – konsernsjef
Tore Olaf Rimmereid – visekonsernsjef og konserndirektør Strategi
Heidi Ulmo – konserndirektør Økonomi og finans – Martin S. Lundby er konstituert mens Heidi Ulmo er i fødselspermisjon
Alf Inge Berget – konserndirektør Produksjon og adm. dir. i E-CO Energi AS
Kristin Lian – konserndirektør Nett og adm. dir. i Hafslund Nett AS
Toril Benum – konserndirektør Ny energi
Siw Hellesen – konserndirektør HR og organisasjonsutvikling
Per Arne Torbjørnsdal – konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Anders Østby – konserndirektør Kraftmarked

– Jeg er glad for å ha fått på plass en svært kompetent konsernledelse, med like mange konserndirektører fra vannkraftdelen som fra nettdelen av konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Se også www.hafslunde-co.no

For ytterligere informasjon: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund E-CO AS, tlf. 911 38 199
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker