Konsernledelsen i Hafslund E-CO er klar

Report this content

Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar.

Konsernledelsen i Hafslund E-CO blir følgende med virkning fra 1. september:

Finn Bjørn Ruyter – konsernsjef
Tore Olaf Rimmereid – visekonsernsjef og konserndirektør Strategi
Heidi Ulmo – konserndirektør Økonomi og finans – Martin S. Lundby er konstituert mens Heidi Ulmo er i fødselspermisjon
Alf Inge Berget – konserndirektør Produksjon og adm. dir. i E-CO Energi AS
Kristin Lian – konserndirektør Nett og adm. dir. i Hafslund Nett AS
Toril Benum – konserndirektør Ny energi
Siw Hellesen – konserndirektør HR og organisasjonsutvikling
Per Arne Torbjørnsdal – konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Anders Østby – konserndirektør Kraftmarked

– Jeg er glad for å ha fått på plass en svært kompetent konsernledelse, med like mange konserndirektører fra vannkraftdelen som fra nettdelen av konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Se også www.hafslunde-co.no

For ytterligere informasjon: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund E-CO AS, tlf. 911 38 199
 

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker