LAVE KOSTNADER VED INNFØRING AV FUNKSJONELT SKILLE

11 av Norges største energiselskaper har i dag sendt et felles brev til Stortingets Energi- og miljøkomité. Selskapene bak dette brevet, som eier nettvirksomhet med om lag to tredeler av landets nettkunder, mener at kostnadene ved innføring av funksjonelt skille for alle er lave i forhold til den beskyttelse et slikt skille gir nettkundene. En rapport utarbeidet av analyseselskapet Thema Consulting Group viser at kostnadene vil være langt lavere enn i de beregningene Defo og KS Bedrift har presentert for komitéen.

Stortingets energi- og miljøkomité skal om få dager avgi innstilling i saken om innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet for alle. Selskapene bak dette brevet, som eier nettvirksomhet med om lag to tredeler av landets nettkunder, mener at kostnadene ved innføring av funksjonelt skille for alle er lave i forhold til den beskyttelse et slikt skille gir nettkundene. Vi viser i dette brevet til en rapport utarbeidet av analyseselskapet Thema Consulting Group (Thema), som viser at den årlige kostnaden ved innføring av funksjonelt skille for alle er om lag 71 millioner kroner per år. Tallet er langt lavere enn det komitéen har fått presentert tidligere.

Brevet til Stortingets Energi- og miljøkomité, og rapporten fra Thema Consulting Group, er vedlagt.

Mediehenvendelser bes rettes direkte til selskapene som står bak dette brevet sine respektive kommunikasjonsenheter.

Mediehenvendelser til Hafslund ASA rettes til:
Johan Chr. Hovland
konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Telefon: 91763491
E-post: Johan.Christian.Hovland@hafslund.no

Johan Chr. Hovland
konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Telefon: 917 63 491
E-post: johan.christian.hovland@hafslund.no

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.