LAVE KOSTNADER VED INNFØRING AV FUNKSJONELT SKILLE

11 av Norges største energiselskaper har i dag sendt et felles brev til Stortingets Energi- og miljøkomité. Selskapene bak dette brevet, som eier nettvirksomhet med om lag to tredeler av landets nettkunder, mener at kostnadene ved innføring av funksjonelt skille for alle er lave i forhold til den beskyttelse et slikt skille gir nettkundene. En rapport utarbeidet av analyseselskapet Thema Consulting Group viser at kostnadene vil være langt lavere enn i de beregningene Defo og KS Bedrift har presentert for komitéen.

Stortingets energi- og miljøkomité skal om få dager avgi innstilling i saken om innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet for alle. Selskapene bak dette brevet, som eier nettvirksomhet med om lag to tredeler av landets nettkunder, mener at kostnadene ved innføring av funksjonelt skille for alle er lave i forhold til den beskyttelse et slikt skille gir nettkundene. Vi viser i dette brevet til en rapport utarbeidet av analyseselskapet Thema Consulting Group (Thema), som viser at den årlige kostnaden ved innføring av funksjonelt skille for alle er om lag 71 millioner kroner per år. Tallet er langt lavere enn det komitéen har fått presentert tidligere.

Brevet til Stortingets Energi- og miljøkomité, og rapporten fra Thema Consulting Group, er vedlagt.

Mediehenvendelser bes rettes direkte til selskapene som står bak dette brevet sine respektive kommunikasjonsenheter.

Mediehenvendelser til Hafslund ASA rettes til:
Johan Chr. Hovland
konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Telefon: 91763491
E-post: Johan.Christian.Hovland@hafslund.no

Johan Chr. Hovland
konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Telefon: 917 63 491
E-post: johan.christian.hovland@hafslund.no

Tags: