Lekkasje fra Varmesentral på Ullevål

Onsdag formiddag oppstod en lekkasje ved påfylling av fyringsolje ved Hafslunds varmesentral inne på sykehusområdet på Ullevål. Påfyllingen var ferdig klokken 08.10. Klokken 09.50 ble lekkasjen oppdaget og varslet til Oslo brann- og redningsetat, politiet og Vann- og avløpsetaten, i tillegg til Fylkesmannens miljøvernavdeling, i henhold til offentlige krav og interne beredskapsplaner.

Hafslund har ennå ikke fått bekreftet årsakssammenhengen til lekkasjen, men det er nylig gjennomført arbeid på påfyllingsledningen, og det kan se ut som lekkasjen har oppstått i denne delen av anlegget.

Påfyllingsrutinen ved dette anlegget ser så langt ut til å være fulgt.

– Midlertidige anslag tilsier at det er 19.000 liter med fyringsolje som lekket ut fra anlegget. Det er et oljeoppsamlingsanlegg på stedet som har tatt noe av dette, slik at det endelige tallet vil bli justert. Situasjonen er sterkt beklagelig, sier konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Hafslund, Johan Chr. Hovland.

– Hafslund ser på hendelsen med stor bekymring, og vi vil gjøre alt vi kan for å rydde opp i situasjonen. Vi har nå fokus på å begrense skaden og skal i ettertid gjennomføre en evaluering av hendelsen og gjøre det vi kan for at noe slik ikke kan skje igjen, sier Hovland.


For ytterligere informasjon:
Johan Chr. Hovland, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt: +47 917 63 491
Truls Jemtland, informasjonssjef Hafslund Varme: +47 920 29 480

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker