Mer fornybar fjernvarme og redusert CO2-utslipp i Oslo

I dag, torsdag 7. november, foretok byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland den offisielle åpningen av Hafslunds nye anlegg for fjernvarmeproduksjon basert på trepellets ved Haraldrud varmesentral. Anlegget vil bortimot doble trepelletsforbruket i Norge og øker effektkapasiteten i fjernvarmenettet tilsvarende 15-20.000 leiligheter.

Ved Haraldrud varmesentral har Hafslund fjernet en 20 MW (megawatt) kjel fra 1985 som benyttet fossil olje som energikilde, og erstattet den med en 56 MW kjel som kan benytte både pulverisert trepellets (trepulver) og bioolje som brensel. Dette gjør det nye anlegget fleksibelt, og unikt i norsk sammenheng.

Den nye trepulverkjelen gir økt effektkapasitet i Oslos fjernvarmesystem med en årlig varmeleveranse på 150-200 GWh per år. Dette tilsvarer varmebehovet til 15-20.000 vanlige norske leiligheter (10.000 KWh per år). Den økte fjernvarmekapasiteten bidrar til utfasing av oljefyring i Oslo, og gir en total reduksjon i CO2-utslippet på mellom 40.000 og 54.000 tonn per år. Samtidig reduseres de lokale utslippene. Det gir en betydelig miljøgevinst for Oslo by.

Redusert fossilandel
I 2012 hadde fjernvarmen i Oslo en fossilandel på 6,8 prosent. Dette er en klar forbedring fra de to årene før. Med den nye trepulverkjelen på Haraldrud i drift forventes det at fossilandelen reduseres ytterligere.

– Investeringen i vårt nye trepulveranlegg er et viktig bidrag til å nå det overordnede målet om å fase ut alle fossile energikilder i varmeproduksjonen i Oslo i et normalår, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Ved full produksjon vil det være behov for 40.000 tonn pellets per år, tilsvarende cirka 13 tonn per time ved full last. Det vil tilnærmet doble bruk av trepellets i Norge.

– Trepulverkjelen demonstrerer Hafslunds engasjement og investeringsvilje for å bidra til en reduksjon av CO2-utslipp i Oslo, og øke andelen fornybare energikilder i fjernvarmen. Med vårt nye trepulveranlegget bidrar Hafslund til å gjøre Oslo grønnere, fortsetter konsernsjef Ruyter.

Mulig med Enova-midler
Beslutningen om å investere i ny fornybar kapasitet ble gjort 2010. Den totale investeringen i den nye trepulverkjelen var cirka 240 millioner kroner. Prosjektet ble muliggjort med Enova-støtte på 40 millioner kroner.


For mer informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Hafslund Varme, Truls E. Jemtland, tlf.: 92029480, e-post: truls.jemtland@hafslund.no 

Bilder kan lastes ned fra: http://www.flickr.com/photos/hafslund/sets/72157637381307535/
Bilder fra åpningen vil bli lastet opp etter at arrangementet er ferdig.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.