Nøye planlagte strømutkoplinger under OL

For å vedlikeholde strømnettet må nettselskapene av og til kople ut strømmen for å kunne gjøre viktig arbeid. Hafslund Nett vil planlegge alt utkoplingsarbeid ekstra varsomt under OL i Sotsji.

– Det er naturlig nok ekstra upopulært med strømstans midt i en spennende OL-sending, og vi vil forsøke å styre de planlagte utkoplingene så godt som mulig i forhold til sendeskjemaet, sier informasjonssjef i Hafslund Nett, Morten Schau.

Han legger til at OL har mange øvelser, og at det vil være sendinger omtrent hele døgnet med repriser. – Derfor er det ikke helt enkelt å finne egnet tidspunkt for strømutkoplinger, og dette må da baseres på skjønn.

– Alle planlagte strømutkoplinger i OL-perioden kan ikke stanses, men Hafslund Nett vil foreta en grundig sjekk av tidspunkt for populære øvelser sett med norske øyne, og hvilke typer kunder som berøres før utkoplinger blir godkjent, opplyser Morten Schau.

Alle kunder som blir berørt av planlagte strømutkoplinger, vil bli varslet skriftlig i god tid før utkoplingene skjer.

For ytterligere informasjon kontakt: informasjonssjef Morten Schau, telefon 900 94 222, e-post morten.schau@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker