Ny fjernvarmerekord

 
Hafslund Fjernvarme satte i februar ny månedsrekord for fjernvarmeproduksjonen med over 200 millioner kilowattimer. Fjernvarmeutbyggingen er et av Oslos viktigste klimatiltak.
 
Den store fjernvarmeproduksjonen i februar - hele 209 GWh, eller 209 millioner kilowattimer - kom som en kombinasjon av en god gammeldags vintermåned og den store utbyggingen av fjernvarme som nå skjer i Hafslund Fjernvarmes områder, sier Rune Volla, direktør for Produksjon og drift i Hafslund Fjernvarme.
 
Hafslund har de siste årene satset stort på å øke takten i fjernvarmeutbyggingen og vil i 2009 knytte til fjernvarmekunder som samlet gir en ny leveranse på 125 GWh.
 
Satser på stor vekst de nærmeste årene
- Den offensive utbyggingen vil fortsette i årene framover, inntil fjernvarmepotensialet på mellom 2,1 og 2,2 TWh er nådd. Fjernvarmeanleggene vil da levere fjernvarmeenergi tilsvarende oppvarmingsbehovet til om lag 200.000 boliger, sier Rune Volla.
 
Med avfall, biobrensel og varmepumper som dominerende energikilder bidrar fjernvarmeproduksjonen til betydelig reduksjon av utslippene av klimagasser, og er et av hovedstadens viktigste klimatiltak.
For nærmere informasjon:
Rune Volla, telefon 975 09 420

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner