Omfattende skader i strømnettet og mange strømbrudd som følge av kraftig vind

Report this content

Kraftig vind på Østlandet i dag har medført omfattende skader i Hafslund Netts strømnett, primært som følge av trær som har veltet over linjene våre.

Nærmere 40.000 av våre kunder har vært berørt av strømbrudd. Totalt har vi hatt om lag 80 høyspentlinjer ute av drift, og 10 av disse er gjenopprettet. Vi jobber kontinuerlig med feilretting utover kvelden og natten.

Dette er en av de største feilsituasjonene vi har opplevd i vårt nett. Antall høyspentfeil er på høyde med uværet «Dagmar» i 2011.

Vi har om lag 130 mannskaper i arbeid for å håndtere denne situasjonen. Det er et krevende arbeid, med farlige forhold i nettet, samt mye vind som skaper nye feil og ytterligere utfordrende feilretting for oss.

Vi vil be alle om å være observante på farlige forhold. Trær som faller over linjene våre kan medføre at strømlinjene faller på bakken, og berøring av disse kan være livsfarlig. Vi ber publikum om å melde fra til oss dersom de ser slike forhold.

Farlige forhold meldes på telefon 22 44 10 40.

Feilrettingen vil fortsette utover kvelden og natta. På grunn av sterk vind kan vi ikke fly med helikopter over linjene i kveld. I morgen vil vi imidlertid besiktige linjenettet med helikopter, slik at vi får bedre kontroll over feilsituasjonen.

Vi beklager ulempene strømbruddene medfører for våre kunder.

Næremere informasjon ved: Kommunikasjonssjef Morten Schau, tlf. 900 94 222, e-post morten.schau@hafslund.no

Dokumenter og linker