Pelletsproduksjonen på Averøya legges ned

Styret i BioWood Norway AS har i dag vedtatt nedleggelse av pelletsproduksjonen på Averøya. Overkapasitet og lave priser i pelletsmarkedet, samt tekniske utfordringer i anlegget, gjør at produksjonen går med tap. Styret har vurdert mulige tiltak, men ikke funnet grunnlag for langsiktig lønnsom virksomhet.

Styrene i Hafslund ASA og BioWood Norway AS vedtok 15. oktober å skrive ned den gjenværende verdien av virksomheten til antatt verdi av produksjonsutstyr og anleggseiendom. Samtidig vedtok styret i BioWood Norway å sende melding til Møre og Romsdal fylkeskommune om at virksomheten ble vurdert nedlagt. I tråd med omstillingslova er det gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte, fylkeskommunen og andre relevante instanser, for en vurdering av mulighetene for videre drift av virksomheten.

– Det er foretatt grundige vurderinger av alle forhold som er relevante for muligheten for videre drift, herunder innspill som har kommet fram i drøftingene. Det er imidlertid styrets vurdering at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for lønnsomhet innen et rimelig tidsrom under dagens markedsforhold, sier styreleder i BioWood Norway, Johan Chr. Hovland.

Produksjonen av pellets vil stanse innen kort tid når råvarene på området er brukt opp. Ferdigvarelageret vil bli solgt, og anlegget vil bli konservert. Det gjennomføres drøftinger med de ansatte om avvikling av ansettelsesforhold.

– De ansatte ved BioWood Norway har lagt ned et imponerende arbeid siden oppstarten av anlegget. Det er derfor svært beklagelig at vi måtte trekke den konklusjon at det ikke er grunnlag for videre drift. Vår ambisjon er å bidra så godt vi kan for gjøre omstillingen for den enkelte så god som mulig, sier Hovland.

Arbeidet for å finne en ny eier til virksomheten vil fortsette.

For ytterligere informasjon:

Johan Chr. Hovland
Styreleder BioWood Norway
Tlf: 917 63 491

Truls E. Jemtland
Informasjonssjef BioWood Norway
Tlf: 920 29 480

Fakta om BioWood Norway
Møre og Romsdal Biobrensel AS etablerte selskapet BioWood Norway AS sammen med Hafslund Produksjon og Varme AS i 2006, og fra september 2010 er BioWood Norway 100 prosent eid av Hafslund. I juni 2010 ble BioWood Norway offisielt åpnet, med blant annet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til stede. BioWood Norway har en teoretisk produksjonskapasitet på 450.000 tonn miljøvennlige trepellets per år, tilsvarende 2 TWh energi.

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker