PRESENTASJON AV REGNSKAP 4. KVARTAL 2001torsdag 28. februar kl. 08.30

i Viken Energinetts lokaler i Sommerogaten 1 (Solli Plass).

Påmelding skjer til Mona H. Nymo, enten pr. telefaks 23014272, telefon 23 01 42 58 eller e-mail: mona.nymo@hafslund.no

Det gjøres oppmerksom på at regnskap 4. kvartal 2002 er tilgjengelig ved selskapets kontorer og på internettadresse www.hafslund.no.


Med vennlig hilsen
HAFSLUND ASA

Sign.
Rune Bjerke
adm. direktør


Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner