Samarbeid om enklere og billigere produksjon av strømregninger.

De tre norske bedriftene ELIS AS, det Hafslund-eide Nodenet AS og Hafslund ASA inngår i dag et samarbeid om utvikling, salg og produksjon av strømregninger for nordiske energiselskaper. Målet med samarbeidet er å gjøre energiselskapenes produksjon av strømregninger billigere og mer tilpasset den fremtidige digitale kommunikasjonen mellom aktørene i bransjen og mot energiselskapenes kunder.

Samarbeidet innebærer en eiermessig integrasjon der Hafslund ASA og Nodenet AS gjennom emisjon og kjøp av aksjer får en eierandel på 34% i ELIS AS.ELIS AS har over en femårsperiode lagt ned nærmere 20 mill. i utvikling av en unik programvare for produksjon av strømregninger i et åpent energimarked. Daglig leder, Ove Myklebust i ELIS AS sier : " markedet er overmodent for denne type programvare, men vi har hatt nye krav til løsningene våre, og det er ingen hemmelighet at vi har slitt med å bygge den grunnmuren som denne type programvare krever. Nå er utviklingsfasen over, og vi gleder oss til å sette de nye løsningene i produksjon".

ELIS AS erfarer en betydelig økt interesse for sine it-løsninger for energibransjen, særlig fra noen av de større nordiske energiselskapene. "Samarbeidet med Hafslund og Nodenet styrker ELIS AS finansielt, samtidig som selskapet får tilgang til Nodenets markedskanaler og konsulenter. Dette er nødvendig for at selskapet skal kunne hevde seg i markedet. Vi tror Nodenet vil spille en viktig rolle i å gjøre ELIS AS sin programvare tilgjengelig over Internett sammen med øvrig programvare som MS Office, økonomisystem osv" sier Christian Berg i Hafslund ASA.

Løsningene som er ferdig uttestet, har vært installert som beta-versjoner hos en håndfull aktører i over et år.

Kort om selskapene:

ELIS AS:

ELIS AS har siden 1992 levert og supportert egenutviklet dataprogramvare, og har i dag over 50 norske energiverk som kunder. Strategien har vært å ligge i forkant med å tilby spesialtilpasset programvare, i samsvar med nye krav fra markedet og myndigheter.

ELIS AS er i dag en stab på 13 ansatte, og har en omsetning for 2000 på 7 mill.

Kontaktperson: Ove Myklebust 57 73 99 73 http://www.elis.no
Nodenet AS:

Nodenet AS er en av Nordens ledende leverandører av energispesifikk programvare over nettet. Selskapet leverer også manuelle avregningstjenester for energisektoren. Selskapets ble stiftet 1.mai 2000, har 5 ansatte og en budsjettert omsetning for 2001 på 10 mill.

Kontaktperson: Pål Meland 23 01 42 17 http://www.nodenet.no

Hafslund ASA:

Hafslund ASA er et børsnotert energiselskap med eierinteresser innen kraftproduksjon, distribusjon, krafthandel, sluttbrukersalg og en betydelig investeringsportefølje. Selskapet hadde i 2000 en omsetning på kr 1 398 mill og et resultat før skatt på kr 597 mill. Selskapet har hovedkontor på Skøyen i Oslo. Ytterligere informasjon finner du på http://www.hafslund.no.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner