Snøsmeltingen avdekker skader på strømanlegg

Etter de store snøfallene i vinter har Hafslund Nett fått flere meldinger om strømskap som har blitt skadet i forbindelse med snøbrøyting. Noen skap er blitt stående åpne på grunn av skader. Det kan medføre livsfare for mennesker og dyr å komme i kontakt med strømførende anlegg.

– Vi er avhengige av at skadevolder eller publikum varsler oss om skader på strømskap. Så fort vi får melding om det og får bekreftet at det faktisk er et strømskap, sender vi ut beredskapsmannskaper som retter feilen umiddelbart, opplyser kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

Når store anleggsmaskiner presser tung snø inn på veiskuldrene, kan snøtildekkede strømskap langs veikantene få skader. Nå som høye brøytekanter og oppsamlingsplasser for snø begynner å smelte, kan det avdekkes ytterligere skader som ikke har vært oppdaget tidligere.

Også telefonselskaper, kabel-tv-selskaper og bredbåndsoperatører med flere har fordelingsskap langs veier og fortau.

– Vi har stor forståelse for at publikum ikke kan vite hvem som eier skapene. Men vår oppfordring er at hvis man oppdager nedkjørte eller skadde skap, master eller liknende – ta kontakt med Hafslund Nett. Hvis dette viser seg å være et farlig forhold, sender vi umiddelbart ut mannskaper for å utbedre skaden, sier Schau.

– Vi setter stor pris på om du tar et bilde med mobiltelefonen av strømskapet som er skadet og sender bildet til oss, slik at vi kan vurdere om dette er et farlig forhold eller ikke, sier Schau.

Melding kan gis til Hafslund Netts døgnbemannede driftssentral på telefon 22 44 10 40, som er bemannet hele døgnet.

Bilder kan sendes via nettsiden hafslundnett.no/nett/kundeservice/skjema/farlige_forhold

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonssjef Morten Schau, telefon 900 94 222, e-post morten.schau@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker