Stor innsats for å få fjernvarmen tilbake

Hafslund Varme har alle tilgjengelige mannskaper ute for å kunne gjenopprette leveranse av fjernvarme til sine kunder. Mer enn 4000 kubikkmeter vann har lekket ut av fjernvarmenettet i Oslo, og etterfylling pågår.

Det ble i formiddag oppdaget ytterligere en lekkasje i fjernvarmenettet, som en følgeskade av skaden i Akersgata. Det medførte at etterfyllingen av fjernvarmenettet ikke fungerte så effektivt som forventet. Når denne lekkasjen er isolert og utbedret, vil etterfyllingen gå raskere.

– Vi har store mannskaper ute, og gjør hva vi kan for å få utbedret fjernvarmenettet så fort som mulig, bekrefter informasjonssjef Truls Jemtland i Hafslund Varme. – Etterfylling av nettet tar noe tid, men vi har tatt i bruk ekstra etterfyllingsløsninger som øker kapasiteten. Etter hvert som vi etterfyller vann, vil vi kunne øke temperaturen, slik at flere og flere kan få varmen tilbake. Vi beklager at dette nødvendigvis må ta noe tid, sier Jemtland.

Mer enn 4000 kubikkmeter vann har strømmet ut fra fjernvarmenettet.

Hafslund Varme oppfordrer alle som er berørt til å sette på det de har av panelovner og alternative oppvarmingskilder for å bidra til å holde varmen oppe. De som ikke har andre varmekilder, kan kjøpe elektrisk ovn på inntil 2000 watt og få refundert inntil 1000 kroner av Hafslund. Les mer på www.hafslund.no/fjernvarme.

Det var klokken 14.15 i går 12. februar at Hafslund oppdaget lekkasje i fjernvarmenettet i Oslo. Kort tid etterpå ble Hafslund varslet av en entreprenør som hadde forårsaket en skade på fjernvarmerøret i Akersgata i forbindelse med forberedelser til riving av et bygg.   Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon klokken 18.00.

For ytterligere informasjon:
informasjonssjef Truls Jemtland, tlf 920 29 480, e-post truls.jemtland@hafslund.no
eller
kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland, tlf 917 63 491, epost johan.hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker