Viktig melding - Lavt hengende strømledninger i Marka

På grunn av tung islast henger strømførende ledninger svært lavt mange steder i Marka. Hafslund Nett jobber med å fjerne tung snø og is på linjene alle steder vi observerer det under befaringer, eller publikum gjør oss oppmerksom på det.

Det kan være livsfarlig å komme i berøring med disse ledningene. Det er derfor svært viktig at verken mennesker eller hunder kommer nær ledningene.

Hvis noen ser slike lavt hengende ledninger, ber vi om å bli varslet omgående på telefon 22 44 10 40, som er døgnbemannet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Kommunikasjonssjef Morten Schau, tlf 900 94 222, e-post morten.schau@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker