Visipaque godkjent i USADato:Mon, 22.Apr 1996HafslundNycomed

Visipaque (iodixanol), Hafslund Nycomeds 3. generasjons røntgenkontrastmiddel, er nå godkjent av U.S. Food and Drug Administration (FDA) for bruk i USA.

Visipaque er isotont med blod i motsetning til de eksisterende ikke-ioniske røntgenkontrastmidlene. Derved reduseres ubehaget hos pasienter som får injisert kontrastmidler inn i blodbanen, noe som er det dominerende bruksområdet for slike produkter.

Visipaque er det eneste 3.generasjons røntgenkontrastmiddel i verden som er markedsført for generelt bruk over et bredt spekter av anvendelsesområder. Fra før er Visipaque lansert i totalt 11 europeiske land og viser en god markedsutvikling.


Oslo, 22. april 1996

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner