Haltons nye innovasjon sørger for ultra-ren luft i hele operasjonssalen

Halton lanserer sin nye teknologi for ren luft for moderne operasjonssaler på sykehus. Denne teknologien revolusjonerer de tradisjonelle løsningene i sykehussektoren og leverer den hygienestandard som forlanges ved krevende operasjoner, i hele operasjonssalen. Løsningen er utviklet i samarbeid med det ultramoderne sykehuset Nya Karolinska Solna som åpner i Stockholm i 2016.

Halton Vita OR Space benytter en helt ny type teknologi, som i motsetning til tradisjonelle løsninger skaper det nødvendige renrom i hele operasjonssalen, og som også gir bedre energieffektivitet. Dette er viktig, siden bade mengden teknologi og antall ansatte i operasjonssaler øker i omfang. Haltons nye løsning sørger for fleksibilitet og sikkerhet i plassering av både utstyr og personale i operasjonssaler. Dessuten blir det med denne teknologien mulig å justere ventilasjonen for hver enkelt operasjonssal, noe som kan gi reduserte energikostnader og optimale arbeidsforhold for operasjonspersonalet. Halton leverer en nøkkelferdig løsning, som omfatter en unik valideringsmetode: Løsningen testes på stedet ved hjelp av simulert eller reell operasjon.

“Vi er stolte over å kunne introdusere en ny type løsning for operasjonssaler i markedet, som vil være tilpasset sykehusenes behov I fremtiden. Som navnet tilsier; med Halton Vita OR Space kan bade personale og utstyr benytte hele operasjonsområdet i operasjonssalen, uten å måtte bekymre seg om begrensninger ved ren sone under operasjoner, slik tilfellet er med tradisjonelle løsninger. Sammenlignet med tradisjonelle systemer tilbyr denne løsningen også andre fordeler, for eksempel energieffektivisering og komfortable arbeidsforhold. Dessuten oppfyller det nye systemet de fremtidige hygienestandarder som kreves i Europa”, uttaler Kim Hagström, direktør hos Halton for utvalg og utvikling.

Den nye europeiske luftkvalitetsstandarden for operasjonssaler er for tiden under utarbeidelse. I forarbeidene til dette vil man kategorisere hygienenivå og krav til renrom ved operasjoner med lav og høy risiko. Denne standarden vil også gi mer teknisk frihet til å oppnå de påkrevde resultater.

Haltons løsning Vita OR Space vil først bli implementert i det ultramoderne sykehuset Nya Karolinska Solna i Stockholm. Sykehuset vil bli det største i Norden, med førti operasjonssaler av ulik størrelse (60 m2, 90 m2, 120 m2). Halton har utviklet den nye løsningen i nært samarbeid med sykehuset og Skanska-gruppen. De har som felles mål å utvikle moderne operasjonssaler som kan tilpasses til fremtidige behov.

I forbindelse med lanseringen av løsningen Halton Vita OR Space vil Halton nå kunne levere en fullstendig Halton Vita produktserie beregnet på de høye krav som stilles til inneluft i operasjonssaler, laboratorier, isolasjonsområder og sykehusapotek.

“Haltons produkttilbud til sykehus vil være på et meget høyt internasjonalt nivå, dette som et resultat av de nye produktene som skal lanseres. I tillegg til systemer for de mest krevende områder tilbyr Halton også et omfattende utvalg løsninger som dekker nær sagt ethvert behov innenfor sykehus. Vi er derfor i stand til å betjene sykehusene, helt fra konstruksjonsstadiet til selve byggingen og gjennom hele bygningens levetid. Ifølge våre estimater investeres det årlig mer enn 20 milliarder euro i bygninger for helsevesenet i Europa, og vi ønsker å være våre kunders internasjonale partner”, sier Hagström.

En bakgrunnsartikkel for media er vedlagt denne meldingen (2. juni 2015). Bilder kan lastes ned separat.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Halton:

Lasse Stavdal, Managing Director, Norway  

Tlf. +47 9515 7512   E-post: lasse.stavdal@halton.com

Halton Group er spesialisert innenfor produkter, tjenester og løsninger for inneklima, samt styring av innemiljø. Våre fagområder og produktserier omfatter luftspredning, styring av luftstrømmer, brannsikkerhet i forbindelse med ventilasjon, kjøkken- og bysseventilasjon, luftfiltrering og tjenester for styring av innemiljø. Halton leverer løsninger for næringsbygg og offentlige bygninger, sykehus og laboratorier, samt storkjøkken og restauranter. Halton er også en av de mest kjente leverandører av inneklimaløsninger for skip og oljeplattformer.

Halton ble grunnlagt i 1969 og har i dag virksomhet i 31 land. Selskapet har produksjonsanlegg i Finland, Frankrike, Ungarn, Tyskland, Storbritannia, Canada, Kina, Malaysia og USA. Avdelinger for forskning og utvikling ligger i USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Malaysia, Kina og Finland. I tillegg har Halton lisensiert produksjon i Sør-Afrika, Mexico, New Zealand og Australia. Halton har 1350 ansatte (2014). Konsernets netto omsetning var 190 millioner euro i 2014 (www.halton.com).

Tags: