Berg arbeidsplassene i Midt-Norge - industrikraft nå!

Regjeringa har i Soria Moria-erklæringa vedtatt å innføre et industrikraftregime. Dette haster nå! Årsmøtet i Handel og Kontor region Midt-Norge ber om at det settes fortgang i dette slik at man kan sikre at sysselsettinga i privat sektor ikke rammes ytterligere som følge av kraftsituasjonen og finanskrise.

Det må sikres langsiktige og stabile kraftkontrakter på minst 30 års varighet. Disse kontraktene må sikres mot videresalg slik at de reelt sett bidrar til å opprettholde sysselsettinga. Flere tillitsvalgte i industrien har varslet at det kan bli aktuelt med streik dersom dette ikke blir innfridd i løpet av våren, og årsmøtet i Handel og Kontor region Midt-Norge støtter dette.

For ytterligere kommentarer til denne uttalelse:
Regionleder i HK region Midt-Norge: Sten E. Jønsson, 975 77 733, stenjoensson@yahoo.no
2. nestleder i HK region Midt-Norge: Heidi K. Larsen, 988 12 367, hei.lars@loitrondheim.no

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.