Enighet i oppgjøret med NHO

Etter å ha meklet i 8 timer på overtid har vi kommet i havn med tidenes oppgjør, sier en meget fornøyd forbundsleder Sture Arntzen. Dette viser at vår mobilisering ikke var forgjeves.

Alle får et generelt tillegg på 1,- kr fra 1. april i tillegg er det avtalt at det skal avsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt, tillegget gis fra 1. juli. Vi har også kommet i mål med en metodikk for lønnsutvikling for våre medlemmer. En justeringsklausul som gir en regulering av garantilønnssatsene i forhold til lønnsutviklingen for industriarbeidere. Dette er både et kvinne- og lavlønnsløft, sier Arntzen. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i den kommende uravstemningen. For mer informasjon, se www.handelogkontor.no Spørsmål kan rettes til: Forbundsleder Sture Arntzen, mobil 911 42 264 Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, mobil 911 51 012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Dokumenter og linker