Franchisekonferanse

Handel og Kontor i Norge arrangerer Franchisekonferanse tirsdag 17. mars kl 10 -15 i Oslo kongressenter Folkets Hus, sal D.

Pressen er herved invitert.

Franchise i varehandelen: "Makt uten ansvar - ansvar uten makt".

Stein Stugu fra De Facto og Jannika Falander fra vårt søsterforbund Handels i Sverige vil innlede til konferanse om franchiseproblemetaikken. I tillegg vil det bli paneldebatt hvor følgende vil sitte i panelet:

Peggy Hessen Følsvik, Handel og Kontor
Jannika Falander, Handels
Stein Stugu, De Facto
Grethe Fossli, LO
Kim Nordlie, HSH
Per Rune Henriksen, DNA
Tor Brostigen, SV
Børge Nilsen, Norges Franchiseforening

Paneldebatten vil bli ledet av Anders Thue.

Fullstendig program følger vedlagt.


Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Dokumenter og linker