Handel og Kontor har begjært meklingen i tariffoppgjøret med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF ) for avsluttet.

Handel og Kontor (HK) har begjært meklingen i tariffoppgjøret med AAF  for ansatte i fagforbund, politiske partier, opplæringsinstitusjoner, mediebedrifter og konferansesentra for avsluttet. Partene har frist til midnatt  8.november får å komme til enighet. Hvis ikke meklingsmannen finner en løsning som partene aksepterer innen denne fristen, vil det være streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 9. november.

HK krevde innføring av nøytral oppmann ved nemndsbehandling mellom AAF og HK etter behandlingen i de lokale Stillingsutvalgene (SU). Vi mener dette er et viktig krav for at partene skal framstå som likeverdig slik Hovedavtalens intensjoner forutsetter. I dag blir det arbeidsgivers tilbud som blir gjeldende ved uenighet.

Dette oppgjøret handler faktisk ikke bare om kroner og ører men om viktige prinsipper som fagbevegelse står for og forfekter overfor andre arbeidsgivermotparter,  da må vi ha orden i eget hus!

Med dette streikeuttaket på totalt  982 medlemmer fordelt på 69 geografiske enheter og vil lamme mange bedrifter med tilknytning til arbeiderbevegelsen.

 

Spørsmål kan rettes til:

 

Nestleder Bjørn Mietinen, mobil 993 61 603  eller Børje Furunes, mobil 907 46 601.

 

E-post: streik@handelogkontor.no

 

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.