Handel og Kontor har i kveld brutt forhandlingene med NHO

HK har i kveld brutt forhandlingene med NHO for Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten. Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli foretatt plassoppsigelse for alle medlemmene på disse to overenskomstene i morgen.

NHO sier kategorisk NEI til vårt krav om etablering av en lavlønnsgaranti og da var det bare å konstatere at partene står milevis fra hverandre, sier en oppgitt forbundsleder Sture Arntzen. Vårt krav var en lavlønnsgaranti opptil 90% av den gjennomsnittlig industriarbeiderlønn beregnet etter gjennomsnitt i foregående år. Spørsmål kan rettes til: Forbundsleder Sture Arntzen, mobil 911 42 264 Nestleder Bjørn Mietinen, mobil 99361603 Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, mobil 911 51 012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.