Handel og Kontor i Norge hjelper Haiti!

HK bidrar til bistandsarbeidet på Haiti med 25.000 kroner.

Forbundsstyret har i sitt møte i dag bevilget 25.000,- kroner til bistandsarbeid i forbindelse med katastrofen på Haiti. For ytterligere informasjon: Forbundsleder Sture Arntzen, 91142264 Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, 91151012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.