Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) kom til enighet i meklingen.

Etter å ha meklet to timer på overtid har Handel og Kontor og AAF kommet til enighet om et forslag som nå sendes ut på uravstemning. Dermed blir det ikke noe av den varslede streiken.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi:

Alle  lønnstrinn i lønnstabellen får et tillegg på kr 10.000,- fra 1. august.

Overtidstillegg 150 %:

Nattarbeid som kan være påkrevd under forhandlinger, mekling, kongresser og landsmøter.For slikt overtidsarbeid  mellom kl 24.00 og 06.00 og på høytidsdager (1 og 17. mai) og bevegelige helligdager betales 150 % tilegg.For tariff forhandlinger og meklinger er bestemmelsen endret til at 150 %  gjelder  til arbeidet er ferdig.

Permisjoner med lønn:

I tillegg har vi kommet i mål med at det gis permisjon for undersøkelse til kiropraktor, naprapat, osteopat eller akupunktur, uten at det kreves henvisning fra lege.

Det gis også permisjon inntil to timer når arbeidstaker blir innkalt til konferansetime i grunnskole/barnehage, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstid.

Øvrige endringer:

Det har også skjedd viktige endringer i bestemmelsene til stillingsutvalget (SU)

Partene er enige om å nedsette et partsammensatt utvalg som skal gjennomgå landsoverenskomstens i sin helhet med sikte på struktur, forenklinger og klargjøring av innhold.

Totalt sett er forhandlingsutvalget fornøyde med utfallet av meklingen. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i den kommende uravstemningen. For mer informasjon, se www.handelogkontor.no og hele protokollen fra oppgjøret.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Forhandlingsleder Karin Solum på mobiltelefon: 915 17 238

Nestleder Bjørn Mietinen på mobiltelefon: 993 61 603

Informasjonsansvarlig Børje Furunes på mobiltelefon: 907 46601

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.