HK er enig med SAMFO om landsoverenskomsten og lederoverenskomsten

Handel og Kontor kom i ettermiddag til enighet i forhandlingene med SAMFO om Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten. Vi er svært tilfreds med at vi har kommet fram til enighet gjennom forhandlinger, sier forbundsleder Sture Arntzen.

Generelt Det er enighet om et generelt tillegg på kr 1,- per time og et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time, begge tilleggene gis til alle. Fri med lønn for å delta i konferansetimer i grunnskole. Det er også enighet om en felles erklæring om likestilling. Landsoverenskomsten Minstelønnssatsen for ungdom under 16 år heves med kr 1.244,- per måned. Minstelønnssatsen for ungdom 16-18 år og lønnstrinnene 1-5 heves med kr 731,- per måned. Minstelønnssatsen for lønnstrinn 6 heves med kr 244,- per måned og sammen med økningen som ble gitt 1. februar i år har lønnstrinn 6 blitt hevet med kr 850,- per måned (lønnsgarantiordningen). Dette inkluderer de generelle tilleggene. Lønnsutviklingsgarantien videreføres i sin nåværende form og tilleggene for ubekvem arbeidstid videreføres uendret. Partene er også enige om at der det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsbrøk og hva man faktisk arbeider, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens reelle behov for fast bemanning. Ved ansettelse vektlegges relevant høyere utdanning (minst bachelor fra universitet eller høyskole). Lederoverenskomsten Det er enighet om at det skal gjennomføres forhandlinger om lønnssystem lokalt. Dersom det ikke oppnås enighet skal overenskomstens lønnssystem fortsatt gjelde. Basislønna ble hevet til kroner 344.750,-. Dette inkluderer de generelle tilleggene. Partene er enige om at det skal legges bedre til rette for at våre medlemmer skal kunne arbeide til normal pensjonsalder (67 år). Det er også enighet om en forbedring av beregning av foreldrepenger. For ytterligere informasjon: Forbundsleder Sture Arntzen, 91142264 Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, 91151012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.