Tariffkonferanse - Handel og Kontor i Norge

Pressen inviteres herved til dag 2 av tariffkonferansen i Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge arrangerer tariffkonferanse 11. – 12. november på Quality Hotel Sarpsborg. Torsdag 12. november kl. 9 – 12.30 vil man ta for seg utfordringer i tariffoppgjøret 2010. Her vil man få synspunkter fra arbeidsgiverorganisasjonene NHO, HSH og SAMFO. Deretter vil det bli paneldebatt med Kim Nordlie fra HSH, Rolf Negård fra NHO og Torgeir Kroken fra SAMFO. Panelleder er forbundsleder Sture Arntzen. Programmet fra kl. 9 – 12.30 torsdag 12. november er åpen for pressen. Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg For ytterligere spørsmål kontakt informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern på telefon 911 51 012.

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.