Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Gjennom lang tid har Handel og Kontor i Norge arbeidet sammen med representanter for viktige deler av handelsnæringen for å stramme inn bestemmelsene om søndagshandelen. Arbeidet har støtte fra en samlet fagbevegelse, forbrukerorganisasjoner og fra ideelle organisasjoner.

Kiwi kommer nå med et nytt konsept av ”Brustadbuer”. 1. mai åpnet de ei bu i Kristiansund og nå til søndag på selveste nasjonaldagen vil de åpne en til i Molde. Handel og Kontor i Norge ber nå folk om tenke seg om en ekstra gang før de går i butikken på søndager.

Selv om ”Bruastadbuer” er tillatt etter loven, så er dette starten på en utvikling av samfunnet som vi ikke vil ha. Vi ønsker et samfunn hvor ansatte i varehandelen skal kunne få en fritid som de kan bruke sammen med familien eller venner.

Utviklingen legger også press på andre yrkesgrupper til å tilpasse seg i forhold til butikkenes åpningstider. Vi kan nevne renholdere, sjåfører, lagerarbeidere, vaktmestere. Sannsynligheten er også stor for at kommunal- og statlig sektor vil merke økt press på at barnehager og offentlige kontorer skal holde åpent.

I en rekke debatter har HSH uttalt at finanskrisa er på full fart inn i handelsnæringen og at mange tusen vil komme til å miste jobben. Konsekvensene av finanskrisen kan helt klart reduseres ved at butikkene holder stengt på søndager. Folks kjøpekraft er 100 % selv om butikkene holder stengt på søndager.

Våre standpunkt vil bli ytterligere belyst utenfor Folkets Hus i Oslo fredag 15. mai kl 08.30.

Spørsmål kan rettes til:
Forbundsleder Sture Arntzen, mobil 911 42 264
Nestleder Peggy Hessen Følsvik, mobil 480 75 807
Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, mobil 911 51 012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.