Hemtex avvikler alle butikker i Norge

Tekstilkjeden Hemtex har i løpet av det siste året utført et omfattende analysearbeid av selskapets markedssituasjon i Sverige og i utlandet. På grunnlag av dette arbeidet meddelte Hemtex i årsregnskapet den 16. februar 2010 at selskapet ville gjennomføre en ansvarlig avvikling av butikkene i Danmark, redusere antall butikker i Finland med ca. halvparten og utføre en gjennomgang av butikkene i Norge. Resultatet fra gjennomgangen er nå klart. Med bakgrunn i dette resultatet har man besluttet å gjennomføre en ansvarlig avvikling av alle de ti butikkene i Norge.

- Avviklingen av virksomheten i Norge er beklagelig, men samtidig et nødvendig tiltak for at det nye Hemtex skal ta form. Hemtex gjennomgår en fornyelse, og vil få en tydeligere orientering mot et nytt butikkonsept og et mer moderne vareutvalg. Etter å ha tatt beslutningen i Norge er vi nå klare med selskapets internasjonale strategi, sier Erik Gumabon, administrerende direktør i Hemtex. En ansvarlig avvikling av butikkene innebærer at Hemtex vil følge inngåtte avtaler og leve opp til de høye kravene som stilles til arbeidsgivere når det gjelder informasjon om alle forpliktelser overfor ansatte og partnere. Forhandlinger vedrørende lokale kontrakter innledes umiddelbart, og den forestående avviklingen vil bli utført i takt med denne prosessen. Hemtex har til sammen 10 butikker i Norge med totalt 75 medarbeidere. Tapet i Norge i 2009 beløp seg til 26 millioner norske kroner.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker