Bilfinger bruker Loctite Kompositt reparasjonssystem fra Henkel Adhesive Technologies - Innovative reparasjonsløsninger innen olje- og gassindustrien

Henkel Adhesive Technologies, den ledende leverandøren av løsninger innen lim, tetningsmidler og funksjonelle overflatebehandlinger, tilbyr innovative løsninger for kostnadseffektiv reparasjon av rørledninger av stål. Bilfinger, en ledende internasjonal aktør innen industrielle tjenester, bruker løsninger fra Henkel innen innovativt vedlikehold i olje- og gassindustrien, noe som gir store kostnadsbesparelser for kunder gjennom driften av bare én av de 11 000 petrokjemiske anlegg eller 9 000 offshore-plattformer som finnes over hele verden.

Rørledninger av stål er ekstremt kapitalkrevende, uansett om de brukes til å transportere gass, vann, råolje, spillvann eller annen væske. Det vil derfor betale seg å drifte disse rørledningene så lenge som mulig etter den planlagte amortiserings- og nedskrivningsperioden. Levetiden på slike transportsystemer blir i så måte et kritisk spørsmål.

Henkel har utviklet det innovative Loctite Kompositt reparasjonssystemet for rørledninger som kan øke levetiden med opptil 20 år, og dermed gi reelle økonomiske fordeler. Stål utsettes kontinuerlig for korrosjon som følge av klimaforhold, mekaniske belastninger og kjemiske påvirkninger. I stedet for å skifte ut de påvirkede seksjonene i rørledningene som krever investeringer og avbrudd, ser vedlikeholds- og reparasjonsselskaper slik som Bilfinger etter innovative reparasjonsløsninger som forenkler prosessen og reduserer produksjonsavbrudd.

«Vi har omfattende produktkunnskap når det gjelder service og vedlikehold av rørledninger, pumper, tannhjul og andre komponenter,» forklarer Bernd Hammer, Global Market Development Manager Oil & Gas – Refinery hos Henkel Adhesive Technologies. «Bilfinger er klar over de spesifikke problemene de lokale kundene står overfor, og hva som kreves i fremtiden. Vi deler nå denne kunnskapen med hverandre og skaper dermed et enormt potensiale for begge selskaper.»

Bilfinger har mange kunder i olje- og gassindustrien. «Vi ser aktivt etter nye løsninger som kan forlenge levetiden på komponenter, redusere vedlikeholdskostnader og samtidig skille oss fra konkurrentene ved å tilby service og løsninger med høyere verdi,» forklarer Murray Strachan, Head of Strategic & Business Development, Bilfinger SE Oil & Gas Division. «Noen av anleggene er over 40 år gamle, og det er svært viktig for våre kunder at disse anleggene driftes på en trygg måte, og samtidig holde vedlikeholdskostnader og nedetid på et minimum.» Bilfinger vil, i samarbeid med Henkel, utvikle «kostnadseffektive høyteknologiske løsninger og dermed opprettholde sin ledende posisjon innen olje- og gassindustrien.»

Kjølesystem i Skottland ble tettet med epoksyharpiks fra Henkel

Ved siden av innovative løsninger innen reparasjon av rørledninger, har Bilfinger tatt i bruk ekspertisen fra Henkel Adhesive Technologies gjennom tetting av flensede koblinger i et stort kjølesystem på Grangemouth-raffineriet i Skottland. «Kunden var forberedt på det verste og hadde allerede budsjettert med fem millioner pund», sier Simon Hope, Technical Consultant hos Bilfinger. Sammen med eksperter fra Henkel utviklet han et reparasjonskonsept som gikk ut på å injisere epoksyharpiks i rundt 700 flenser.

Kompleks testing med trykk på opptil 30 bar, etter forespørsel fra kunden, bekreftet at løsningen fungerte. Fire faglærte arbeidere utførte jobben på fire uker i juli 2014: «Totalkostnaden var under en halv million pund,» sier en stolt Simon Hope. «Kunden hadde en kostnadsbesparelse på ca. 90 % i forhold til forventet budsjett, og jobben ble gjennomført i god tid før tidsfristen.»

Fotomateriell er tilgjengelig på http://www.henkel.com/press

Kontakt       Sebastian Hinz                                   Holger Elfes              

Telefon       +49 211 797-85 94                              +49 211 797-99 33                 

E-post        sebastian.hinz@henkel.com                holger.elfes@henkel.com      

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel har virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre forretningsområder:
Vask og rengjøring, skjønnhet, og tetningsmasse og overflatebehandling. Henkel ble grunnlagt i 1876 og har globalt ledende markedsposisjoner både innen forbruker- og industrisektoren med kjente varemerker som Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel har ca. 50 000 ansatte og rapporterte en omsetning på 16,4 milliarder euro og et justert driftsresultat på 2,6 milliarder euro i regnskapsåret 2014. Henkels preferanseaksjer er notert på den tyske aksjeindeksen DAX.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker