Henkel med stø kurs mot 2012-målene

  • ·         Salget økte med 6,6 prosent til 4 294 millioner euro (organisk: + 2,5 %)
  • Justert* driftsoverskudd: + 16,7 prosent til 631 millioner euro
  • Justert* driftsresultat (EBIT-margin): + 1,3 prosentpoeng til 14,7 prosent
  • Justert* fortjeneste per preferanseaksje (EPS): + 16,5 prosent til 0,99 euro
  • Andel salg i nye markeder økte til 44 prosent
  • Fri kontantstrøm opp mer enn 50 prosent, nettogjeld betydelig redusert
  • 2012-målene blir stående

Düsseldorf – “Selv om markedet var mer utfordrende i tredje kvartal i 2012, fortsatte Henkel sin sterke prestasjon med rekordhøye nøkkeltall. Vi genererte lønnsom vekst i alle våre forretningssektorer og oppnådde en betydelig vekst i driftsresultatet – faktisk det beste resultatet noensinne. Vår prestasjon bygger på et urokkelig fokus på våre hovedstrategier. Vi er godt i rute til å nå målene for hele finansåret 2012,” sier Henkels konsernsjef Kasper Rorsted.

"Vi forventer at de omskiftelige og usikre markedsscenariene vil fortsette. Derfor vil vi fortsette å tilpasse og forbedre våre prosesser og løsninger,” legger Rorsted til.

Rettledningen for 2012 blir stående

“Med utgangspunkt i de solide resultatene for de første ni månedene, føler vi oss sikre på at vi kommer til å nå målene for 2012. Vi forventer en vekst i organisk salg på mellom 3 og 5 prosent, og en økning i justert driftsresultat på 14 prosent. I tillegg venter vi en fortsatt vekst i justert fortjeneste per preferanseaksje på rundt 15 prosent,” forteller Rorsted.

Henkels salg i tredje kvartal i 2012 endte på 4 294 millioner euro, en økning på 6,6 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Organisk salg, som ikke innbefatter effekten av utenlandsk valuta og oppkjøp/nedsalg, økte med 2,5 prosent.

Alle de tre forretningssektorene bidro til denne utviklingen: Vask & rengjøring kunne notere en solid organisk vekst på 4,6 prosent. Skjønnhetspleie oppnådde også en solid organisk vekst på 3,3 prosent, mens Lim, tetting og overflatebehandling genererte en positiv organisk salgsvekst på 1,0 prosent.

Etter beregning av engangsinntekter, engangskostnader og omorganiseringskostnader, økte justert driftsoverskudd med 16,7 prosent fra 541 millioner euro til 631 millioner euro, der alle de tre forretningsområdene bidro. Rapportert driftsoverskudd (EBIT) økte fra 451 millioner euro til 586 millioner euro.

Justert fortjenestemargin (EBIT-margin) økte betydelig med 1,3 prosentpoeng, fra 13,4 prosent til 14,7 prosent. Rapportert fortjenestemargin endte på 13,6 prosent – opp fra 11,2 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Henkels finansresultat endte på –42 millioner euro sammenliknet med –37 millioner euro i samme kvartal i fjor. Endringen skyldes primært kostnader forbundet med hedging av valuta. Beskatningsnivået på 24,8 prosent lå litt over nivået året før (24,2 prosent).

Nettoinntekten for kvartalet økte med 30,3 prosent, fra 314 millioner euro til 409 millioner euro. Etter å ha trukket fra 12 millioner euro for ikke-kontrollerende interesser, ble kvartalsinntekten 397 millioner euro (samme kvartal i fjor: 307 millioner euro). Justert nettoinntekt for kvartalet etter fratrekk av ikke-kontrollerende interesser var 429 millioner euro, sammenliknet med 366 millioner euro i samme kvartal i fjor. Fortjeneste per preferanseaksje (EPS) økte fra 0,71 euro til 0,92 euro. Justert fortjeneste endte på 0,99 euro, sammenliknet med 0,85 euro i tredje kvartal i 2011.

Det var også betydelig fremgang i styringen av netto arbeidskapital. Sammenliknet med samme periode året før ble andelen av netto arbeidskapital til salget forbedret med 1,4 prosentpoeng til 6,6 prosent. Nettogjelden viste en betydelig nedgang per 30. september 2012: ned til 612 millioner euro (30. september 2011: 1 570 millioner euro).

Forretningsresultat fra og med januar til og med september 2012

I de første ni månedene av 2012 oppnådde Henkel en sterk økning i salget sammenliknet med samme periode i fjor, med 6,0 prosents vekst til 12 508 millioner euro. Organisk salg viste også solid vekst, med en økning på 3,7 prosent i forhold til de første ni månedene av finansåret 2011. Justert driftsoverskudd økte med 17,3 prosent, fra 1 528 millioner euro til 1 791 millioner euro, der alle de tre forretningssektorene bidro. Justert fortjenestemargin (EBIT-margin) økte fra 12,9 prosent til 14,3 prosent.

Justert nettoinntekt for de ni månedene økte med 20,5 prosent, fra 1 044 millioner euro til 1 258 millioner euro. Etter å ha trukket fra inntekter på 32 millioner euro for ikke-kontrollerende interesser (samme periode i fjor: 21 millioner euro), var justert nettoinntekt for de ni månedene 1 226 millioner euro (samme periode i fjor: 1 023 millioner euro). Justert fortjeneste per preferanseaksje (EPS) økte med 19,4 prosent, fra 2,37 euro til 2,83 euro.

Denne pressemeldingen er en kortversjon av en global pressemelding. Den fullstendige pressemeldingen og rapporten for tredje kvartal i 2012 kan finnes i vår pressemappe på Internett på:

http://www.henkel.com/press/publication-report-q3-2012.htm

Om oss

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder:Beauty Care, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Barnängen Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47000 ansatte, og rapporterte i 2012 en omsetning på 16 510 millioner euro og en gevinst på 2 335 millioner euro. Henkel er notert på den tyske børsen DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbeidere og omsatte 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og linker