Henkel når sine første bærekraftmål før planen

Düsseldorf - Henkels bærekraftrapport beskriver de miljømessige og sosiale resultatene til selskapet i 2014. Den setter søkelyset på den aktive involveringen til de ansatte verden over og selskapets vei mot bærekraftmålene for 2030.

"Henkels klare bærekraftstrategi har vært svært effektiv og gjort det mulig å nå fire av de fem delmålene et år før planen," sa Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources og styreleder i Henkels Sustainability Council (Bærekraftråd). "Våre ansatte spiller en nøkkelrolle i å oppnå disse suksessene og vi vil fortsette å stole på deres engasjement og ekspertise for å drive fram ytterligere framgang."

Strategien som ble presentert i 2012 har som sitt langsiktige mål å oppnå mer med mindre og å øke ressurseffektiviteten med en faktor på 3 innen 2030. Henkel hadde som mål å forbedre forholdet mellom verdien selskapet skaper og dets miljøavtrykk med 30 prosent i de fem årene mellom 2011 og 2015.

Ved utgangen av 2014 hadde Henkel oppnådd betydelige framskritt med forbedringer på 20 prosent i energieffektivitet, 19 prosent i vannforbruk, 18 prosent i avfallsvolum (22 prosent hvis en ser bort fra bygge- og riveavfall) og 25 prosent i sikkerheten til de ansatte. Selskapet har som mål å forbedre resultatene ytterligere i 2015 og arbeider med å definere delmål for 2020. Henkel ser på lederskap innen bærekraft ikke bare som et ansvar, men også som en mulighet til kontinuerlig å styrke sin konkurransekraft. Det ligger tre strategiske prinsipper til grunn for implementeringen av bærekraftstrategien: produkter, partnere og mennesker. Selskapet fokuserer på å utvikle produkter som tilbyr merverdi og bedre resultater og som har et mindre miljøfotavtrykk. Sammen med sine partnere arbeider Henkel kontinuerlig for å forbedre sine produkter gjennom hele verdikjeden.

For øvrig er aktiv involvering fra de ansatte helt grunnleggende for å nå Henkels ambisiøse mål for 2030.

Et viktig verktøy som ble utvidet i 2014 er Henkels program "Sustainability Ambassadors" (Bærekraftambassadører). Programmet gir de ansatte en klar forståelse av bærekraft og setter dem i stand til å formidle hvor viktig bærekraft er til sine kolleger, kunder, forbrukere og skolebarn. Siden lanseringen av programmet i juli 2012 har mer enn 3.800 ansatte i 70 land blitt ambassadører og har nådd ut til om lag 36.000 skolebarn i 37 land.

Henkels resultater innenfor bærekraft ble anerkjent nok en gang i 2014 med den ledende posisjonen i ulike nasjonale og internasjonale rangeringer og indekser for bærekraft. Henkel ble notert på Dow Jones Sustainability Indices nok en gang. Selskapet har vært på Dow Jones Sustainability Indices siden lanseringen i 1999, og har vært rangert som bransjeledende åtte ganger. Selskapet ble også tatt inn på den etiske indeksen FTSE4Good for 14. år på rad.

For mer informasjon om Henkels bærekraftstrategi og for å laste ned vår bærekraftrapport kan du gå til:

http://www.henkel.com/press-and-media/specials/sustainability-strateqy

http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2Q15-Q3-04-publication-of-

2014-annual-report-and-sustainability-report/395534

Cecilia Levin Destoup, Head of Corporate Communications, Nordic Region

Henkel Norden AB

+46 10 480 76 11 cecilia.l.destoup@henkel.com www.henkel.no

Henkel har virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre forretningsområder: Laundry & Home Care, Beauty Care og Adhesive Technologies. Henkel ble grunnlagt i 1876 og er en markedsleder både innen konsumentrettet og industriell virksomhet og er innehaver av velkjente varemerker som for eksempel Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel har rundt 50.000 ansatte og en rapportert omsetning på 16,4 millioner euro og et justert driftsresultat på 2,6 millioner euro for skatteåret 2014.  Henkels preferanseaksjer er børsnotert i den tyske børsindeksen DAX.

Tags:

Dokumenter og linker