Prognosene for hele året bekreftet til tross for et utfordrende miljø: Henkel leverer solide resultater i andre kvartal

  • Salg: + 13,5 % til 4,695 millioner euro (organisk: +2.4 %)

  • Driftsresultat*: + 14,0 % til 768 millioner euro

  • Justert EBIT-margin: +0,1 prosentpoeng til 16,4 %

  • Fortjeneste per preferanseaksje* (EPS): +11,2 % til 1,29 euro

  • Sterk organisk salgsvekst i voksende markeder: +5.1 %

Düsseldorf – “I et vedvarende utfordrende marked leverer Henkel samlet sett et solid resultat i andre kvartal. Vi har igjen oppnådd tosifret vekst på både salg og inntjening. De viktigste driverne var en solid organisk salgsvekst, fjorårets oppkjøp og, fremfor alt, en sterk amerikansk dollarkurs. Det organiske salget i fremvoksende markeder var sterk, og bidrar nok en gang over gjennomsnittet til veksten", sier Henkels konsernsjef Kasper Rorsted.

Med henvisning til Henkels resultater de første seks måneder av 2015, sier Rorsted: "I første halvår av 2015 klarte vi å øke salget med nesten 1100 millioner euro til mer enn 9100 millioner euro. Med en organisk salgsvekst på 3,0 prosent, en justert EBIT-margin på 16,2 prosent og en justert EPS-vekst på 12,3 prosent er vi på vei til å nå våre prognoser for hele året. "

Rorsted har følgende kommentar til regnskapsåret 2015: "Vi forventer at dagens vanskelige globale økonomiske miljø fortsetter. Markedsvolatiliteten vil forbli høy. På denne bakgrunnen er smidighet og fleksibilitet viktige suksessfaktorer. Vi vil derfor fortsette å tilpasse oss og ytterligere forenkle og akselerere våre strukturer og prosesser i tråd med de endrede markedsforholdene."

Prognosene for 2015 er bekreftet

Til tross for det utfordrende miljøet, bekrefter Rorsted utsiktene for året som helhet: «Vi forventer å oppnå en organisk salgsvekst på 3 til 5 prosent i 2015. Vi forventer at den justerte salgsavkastningen vil øke med omtrent 16 prosent og vi forventer en økning i justert fortjeneste per preferanseaksje på ca. 10 prosent.”

* Justert for engangskostnader/-inntekter og restruktureringskostnader

Salgs- og inntjeningsresultater i andre kvartal av 2015

I andre kvartal 2015 steg salget igjen tosifret med 13,5 prosent til 4 695 millioner euro. Justert for de positive virkningene av valutakursene på 7,3 prosent økte salget med 6,2 prosent. Organisk – dvs. justert for valuta og oppkjøp/salg av virksomheter - økte salget med 2,4 prosent.

Vask og rengjøring kunne rapportere en sterk organisk vekst i omsetningen på 4,3 prosent. Forretningsenheten Skjønnhetspleie oppnådde en positiv økning i organisk salg på 1,9 prosent. Limteknologier meldte om en solid forbedring i det organiske salget på 1,7 prosent.

Etter beregning av engangsinntekter, engangskostnader og omorganiseringskostnader, økte justert driftsresultat med 14,0 prosent fra 674 millioner euro til 768 millioner euro Rapportert driftsoverskudd (EBIT) økte med 21,4 prosent, fra 589 millioner kroner til 715 millioner euro.

Justert fortjenestemargin økte med 0,1 prosentpoeng til 16,4 prosent. Rapportert avkastning på salget økte med 1,0 prosentpoeng fra 14,2 prosent til 15,2 prosent.

Henkels økonomiske resultat på -11 millioner var på nivå med samme kvartal i fjor. Skattesatsen utgjorde 24,6 prosent (samme kvartal i fjor: 22,8 prosent).

Justert nettoinntekt for kvartalet, etter fradrag av minoritetsposter, økte med 11,8 prosent fra 499 millioner euro til 558 millioner euro. Rapportert nettoinntekt for kvartalet økte med 19,1 prosent, fra 446 millioner euro til 531 millioner euro. Etter å ha trukket fra 10 millioner euro for ikke-kontrollerende interesser, økte kvartalsinntekten til 521 millioner euro (samme kvartal i fjor: 441 millioner euro).

Justert fortjeneste per preferanseaksje (EPS) økte med 11,2 prosent, fra 1,16 euro til 1,29 euro. Rapportert EPS økte fra 1,02 euro til 1,20 euro.

Netto arbeidskapital i forhold til salget økte fra år til år med 0,6 prosentpoeng til 6,6 prosent. Økningen skyldes i hovedsak oppkjøp og valutaeffekter.

Gode resultater i første halvår 2015

I første halvdel av 2015 økte salget til Henkel betydelig med 1059 millioner euro til 9125 millioner euro. Dette var en økning på 13,1 prosent sammenlignet med første halvår 2014. Justert for valuta, økte salget med 6,5 prosent. Organisk – dvs. justert for valuta og oppkjøp/salg av virksomheter – økte salget med 3,0 prosent, er alle Henkels forretningsenheter bidrar med et solid resultat.

Justert driftsresultat vokste med 182 millioner euro fra 1293 millioner euro til 1475 millioner euro (+14,0 prosent). Justert avkastning på salg økte fra 16,0 til 16,2 prosent.

Justert nettoinntekt for halvåret, etter fradrag av minoritetsposter, steg med 12,3 prosent fra 951 millioner euro til 1 068 millioner euro.

Justert fortjeneste per preferanseaksje (EPS) økte med 12,3 prosent, fra 0,27 euro til 2,20 euro.

Henkels netto finansielle posisjon pr. 30. juni 2015 var -634 millioner euro (31. desember, 2014: -153 millioner euro). Endringen sammenlignet med utgangen av 2014 er hovedsakelig knyttet til utbytte.

Utsiktene for Henkel Group i 2015

Henkel forventer fortsatt en organisk salgsvekst på 3 til 5 prosent i regnskapsåret 2015. Henkel forventer at både forretningsenhetene Limteknologier og Vask og rengjøring vil generere en organisk salgsvekst innenfor dette omfanget. I forretningsenheten Skjønnhetspleie forventer Henkel en vekst på om lag 2 prosent. Som tidligere forventer Henkel en stabil utvikling i salgsandelen i vekstmarkedene. Sammenliknet med tallene for 2014 forventer Henkel at det justerte driftsresultatet (EBIT) vil stige til om lag 16 prosent og en økning i justert resultat per preferanseaksje på om lag 10 prosent.

Dette er en kortere versjon av en lengre pressemelding. Hele rapporten for kvartal 2, 2015 og annen informasjon med nedlastbart materiale og lenke til telekonferanseoverføringen ligger i vår pressemappe på Internett: www.henkel.com/press

Dette dokumentet inneholder langsiktige redegjørelser som er basert på dagens estimater og forutsetninger foretatt av konsernledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Langsiktige redegjørelser er preget av bruk av ord som forventet, tenkt, planlagt, forutsi, anta, formode, estimat, forutse, prognose og lignende formuleringer. Slike uttalelser skal ikke forstås som garantier om at dette faktisk vil skje. Fremtidig ytelse og resultatene som faktisk oppnås av Henkel AG & Co. KGaA og tilknyttede selskaper, avhenger av en rekke faktorer og kan derfor arte seg annerledes enn disse langsiktige redegjørelsene legger opp til. Mange av disse faktorene ligger utenfor Henkels kontroll og kan ikke forutsies fullt og helt. Eksempler på dette er det økonomiske klimaet i fremtiden, handlinger fra konkurrenter eller andre markedsaktører. Henkel har verken til hensikt eller plikt til å oppdatere slike langsiktige redegjørelser.

For mer informasjon, kan du kontakte:

Cecilia L. Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

E-post: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Telefonnummer: 46 10 480 76 11

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder: Beauty Care (skjønnhetsprodukter), Laundry & Home Care (vask og husholdningsrengjøring) samt Adhesive Technologies (lim, tetting og overflatebehandling). Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjente varemerker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex.  Henkel har ca. 50 000 ansatte, og rapporterte i 2014 en omsetning på 16.428 millioner euro og en gevinst på 2.588 millioner euro.  Henkel er notert på den tyske børsen DAX.  Henkel Norden har ca. 400 medarbeidere og omsatte 228,5 millioner euro i 2014.

Tags:

Om oss

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder:Beauty Care, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Barnängen Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47000 ansatte, og rapporterte i 2012 en omsetning på 16 510 millioner euro og en gevinst på 2 335 millioner euro. Henkel er notert på den tyske børsen DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbeidere og omsatte 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og linker