Fortsatt gode resultater i andre kvartal i 2012 Henkel rapporterer om en sterk økning i salg og inntjening

  • Salget økte med 6,4 prosent til 31 205 millioner kroner (organisk: + 4 %)
  • Justert* driftsinntekt: + 18,6 prosent til 4518 millioner kroner
  • Justert* driftsresultat: + 1,5 prosentpoeng til 14,5 prosent
  • Justert* fortjeneste per preferanseaksje (EPS): pluss 22,8 prosent til 7,19 kroner
  • Nye markeder er igjen primære faktorer for suksess (organisk salg: + 8,1%)
  • Målsetningene for 2012 er bekreftet: Den forventede veksten i resultatet per aksje økte fra minst ti prosent til omkring femten prosent.

Düsseldorf – "Henkel fortsatte sin solide fremgang i andre kvartal, til tross for utfordrende markedsforhold. Vi genererte en lønnsom vekst i alle forretningssektorene våre og fikk en betydelig økning i driftsresultatet", sier Henkels adm. dir. Kasper Rorsted. "De solide resultatene som vi fikk i andre kvartal viser også vårt vedvarende fokus på strategiske prioriteringer. Dermed har vi tatt et viktig skritt mot å nå målene våre for 2012."

Når det gjelder hele regnskapsåret 2012, sier Rorsted: "Vi forventer at det veldig omskiftelige miljøet med usikkerhet i markedene våre vil fortsette. Spesielt vil effektene av gjelden og finanskrisen i mange land fortsatt være en utfordring. Dermed vil vi fortsette å analysere, tilpasse og forbedre våre prosesser og strukturer enda mer."

Bekreftet veiledning for 2012 – forventet vekst i resultat per aksje

"Basert på den solide ytelsen vår i dette første halvåret, føler vi oss sikre på at vi vil nå målene våre for 2012. Vi forventer en vekst i organisk salg på mellom 3 og 5 prosent og en økning i driftsresultatet på 14 prosent. For en justert inntjening per foretrukket aksje, har vi justert vurderingen av veksten fra minst 10 prosent til rundt 15 prosent", legger Rorsted til.

Henkels salg i andre kvartal i 2012 endte på 31 205 millioner kroner, en økning på 6,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Organisk salg, som ikke innbefatter effekten av utenlandsk valuta og oppkjøp/nedsalg, økte med 4 prosent, en solid økning sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Alle tre forretningssektorer bidro til denne positive utviklingen: Vaskepulver og vaskemidler registrerte en sterk organisk vekst på 5,1 prosent, veksten i organisk salg innenfor forretningssektoren kosmetikk/toalettsaker nådde en solid 2,8 prosent, og forretningssektoren limteknologi og overflatebehandling genererte også en solid vekst i organisk salg på 3,6 prosent.

Etter at man har tatt høyde for engangsinntekter og omorganiseringskostnader økte justert driftsinntekt med 18,6 prosent fra 3813 millioner kroner til 4518 millioner kroner, der alle tre forretningsområder bidro. Rapportert driftsoverskudd (EBIT) økte med 8,5 prosent, fra 3984 millioner kroner til 4325 millioner kroner.

Justert fortjenestemargin økte betydelig med 1,5 prosentpoeng fra 13 prosent til 14,5 prosent. Rapportert fortjenestemargin endte på 13,9 prosent – opp fra 13,6 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Selskapets økonomiske resultat forbedret seg sammenlignet med samme kvartal i fjor med 45 millioner kroner til 260 millioner kroner. Beskatningsnivået på 24,8 prosent var litt over nivået året før (24,4 prosent).

Nettoinntekt for kvartalet økte med 9,9 prosent, fra 2649 millioner kroner til 3057 millioner kroner. Etter å ha trukket fra 82 millioner kroner for ikke-kontrollerende interesser, ble kvartalsinntekten på 2975 millioner kroner (samme kvartal i fjor: 2715 millioner kroner). Justert nettoinntekt for kvartalet etter fratrekk av ikke-kontrollerende interesser var 3116 millioner kroner sammenlignet med 2545 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Fortjeneste per preferanseaksje (EPS) økte fra 6,30 kroner til 6,82 kroner. Justert fortjeneste endte på 7,19 kroner, sammenlignet med 5,86 kroner i første kvartal året før.

Det var også en god fremgang i styringen av netto arbeidskapital. Sammenlignet med samme periode året før, ble andelen av netto arbeidskapital til salg forbedret med 0,9 prosentpoeng til 7,5 prosent. Netto gjeld ble redusert til 9415 millioner kroner den 30. juni 2012 (den 30. juni 2011: 14 534 millioner kroner).

Denne pressemeldingen er en oversettelse av første del av en global kunngjøring. Ytterligere informasjon kan lastes ned fra vårt pressesenter via følgende link: http://www.henkel.com/press/publication-report-q2-half-year-2012-36162.htm

For mer informasjon:

Cecilia L Destoup

Head of Corporate Communications

Henkel Norden AB

Tfn: +46 10 480 76 11

E-post: cecilia.l.destoup@henkel.com

www.henkel.no

Henkel

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder: kosmetikk og hygiene, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Syoss, Loctite og Pattex.  Henkel har ca. 47 000 ansatte, og rapporterte i 2011 en omsetning på 15 605 millioner euro og en gevinst på 2029 millioner euro.  Henkel er notert på den tyske børsen, DAX.  Henkel Norden har ca. 440 medarbeidere, og omsatte 187 milliarder euro i 2011.

Tags: