Henkel fortsetter med solid utvikling i Q2

  • Salget økte med 1,6 prosent til 3 953 millioner euro (organisk: + 6.3%)
  • Justert* driftsinntekt: pluss 8,0 prosent til 514 millioner euro
  • Justert* EBIT-margin: pluss 0,8 prosentpoeng til 13,0 prosent
  • Justert* fortjeneste per preferanseaksje (EPS): pluss 8,2 prosent til 0,79 euro
  • Vekstregioner gir enda en tosifret økning (organisk: + 11.6%)
  • Markedsforholdene er karakterisert ved økte priser på råmaterialer og intens konkurranse

"Henkel fortsetter sin solide fremgang i annet kvartal, til tross for utfordrende markedsforhold. Vi oppnådde en svært god vekst i organisk salg og igjen vant vi våre relevante markeder,” sier administrerende direktør i Henkel, Kasper Rørsted. "Alle våre forretningsområder bidro til denne veksten, og med tosifret økning i våre vekstregioner forbedret vi vår andel av det totale salget i disse markedene til 42 prosent. Til tross for høyere priser på råmaterialer forbedret vi vår lønnsomhet innen alle forretningsområdene. Dette ble drevet av økte salgpriser innen alle forretningsområdene, og også av våre sterke merkevarer og innovasjoner, så vel som av tiltak til å øke vår effektivitet ytterligere.

Rørsted ga denne rettledningen for regnskapsåret 2011: "Med fortsatt intens konkurranse, økning i prisene på råvarer og økende usikkerhet i markedene vil de økonomiske miljøforholdene fortsatt være en utfordring. På denne bakgrunnen vil vi tilpasse vår struktur ytterligere for å kunne møte endringer i våre markeder raskere og mer fleksibelt, og vi vil fortsatt holde en stram kostnadskontroll." Henkel forventer også en anelse større vekst i organisk salg i 2011: "Vi er sikker på at vi igjen vil vokse raskere enn våre relevante markeder i 2011, og vi venter nå en vekst i det organiske salget på omkring 5 prosent. Vi forventer – på linje med vår tidligere rettledninger – å øke vår justerte EBIT-margin til rundt 13 prosent og forbedre justert inntjening per foretrukne aksje på rundt 10 prosent,” la Rørsted til.

Rapporten for annet kvartal 2011 og annen informasjon med nedlastbart materiale og link til telekonferanseoverføringen finner i vår pressemappe på internett på

http://www.henkel.com/press/publication-report-q2-half-year-2011-33054.htm

Kontakt
Monica Nygren
Corporate Communication Manager
Henkel Norden AB
Tel: 46 10 480 7611
Mobil: 46 70 311 69 28
Mail: monica.nygren@se.henkel.com

Henkel er et globalt selskap med markedsledende varemerker som Schwarzkopf, Clynol, Loctite og Pattex. Henkel har virksomhet på tre forretningsområder: husholdningsprodukter, kosmetikk- og hygieneprodukter samt lim, tetningsmasse og overflatebehandling. Henkel har over 48 000 medarbeidere og er et "Fortune 500"-selskap. I 2010 hadde Henkel-konsernet en omsetning på 15,092 milliarder euro og et overskudd på 1,862 milliarder euro. Henkel har virksomhet i 125 land og er notert på Frankfurt-børsen. Henkel Norden har vel 450 medarbeidere i de fire nordiske landene og hadde i 2010 en omsetning på 192 millioner euro.

www.henkel.no

Tags:

Dokumenter og linker