Henkel fortsetter med solid utvikling i Q3

  • Salgsøkning på 1,7 prosent til 4028 millioner euro (organisk: +6,5 %)
  • Justert* operativ fortjeneste: pluss 4, 7 prosent til 541 millioner euro
  • Justert* EBIT-margin: pluss 0,4 prosentpoeng til 13,4 prosent
  • Alle forretningssektorer leverte betydelige marginøkninger
  • Justert* fortjeneste per foretrukne aksje (EPS): pluss 6,3 prosent til 0,85 millioner euro
  • Ytterligere tosifret økning i vekstregionene (organisk: +10.9%)

“Henkel fortsatte sitt solide resultat i tredje kvartal. Til tross for utfordringene på markedet, utkonkurrerte vi igjen våre relevante markeder når det gjelder organisk salgsvekst,” sa administrerende direktør i Henkel, Kasper Rørsted. "Alle våre forretningsområder bidro til denne veksten, og med tosifret økning i våre vekstregioner forbedret vi andelen vår av det totale salget i disse markedene til 43 prosent. Til tross for høyere priser på råmaterialer forbedret vi vår lønnsomhet innen alle forretningsområdene.”

Rørsted ga denne rettledningen for regnskapsåret 2011: “De økonomiske omgivelsene er fortsatt en utfordring. I tillegg til intens konkurranse og høye priser på råmaterialer, bringer gjeldskrisen i eurosonen enda mer usikkerhet inn på markedene. På bakgrunn av dette fortsetter vi å tilpasse våre strukturer for å kunne reagere raskere og mer fleksibelt på endringer i markedene og opprettholde en stram kostnadskontroll.” Henkel forventer også noe større vekst i organisk salg i 2011: “Vi forventer en vekst i organisk salg på mellom 5 og 6 prosent i hele regnskapsåret. På linje med vår tidlige rettledning forventer vi at den justerte EBIT-marginen vår øker til omkring 13 prosent og justert fortjeneste per aksje på omkring 10 prosent,” la Rørsted til.

Hele pressemeldingen, rapporten for annet kvartal 2011 og annen informasjon med nedlastbart materiale og link til telekonferanseoverføringen finner i vår pressemappe på internett på http://www.henkel.com/press/publication-report-q3-2011-33938.htm

Kontakt

Dorothee Adam
Corporate Communication Manager
Henkel Norden AB
Tel: +46 10 480 76 11
Mail: dorothee.adam@henkel.com

Henkel er et globalt selskap med markedsledende varemerker som Schwarzkopf, Clynol, Loctite og Pattex. Henkel har virksomhet på tre forretningsområder: husholdningsprodukter, kosmetikk- og hygieneprodukter samt lim, tetningsmasse og overflatebehandling. Henkel har over 48 000 medarbeidere og er et "Fortune 500"-selskap. I 2010 hadde Henkel-konsernet en omsetning på 15,092 milliarder euro og et overskudd på 1,862 milliarder euro. Henkel har virksomhet i 125 land og er notert på Frankfurt-børsen. Henkel Norden har vel 430 medarbeidere i de fire nordiske landene og hadde i 2010 en omsetning på 192 millioner euro.

www.henkel.no

Tags: