Virksomhetsåret 2015/utsikter for 2016

Hettich 2015 hadde vi en omsetning på 880 millioner euro, som er en økning på 4,5 % sammenlignet med fjoråret. Andelen forretninger utenfor Tyskland økte med 68 % – til sammenligning var økningen 66 % i 2014.

I 2015 ble det investert 62 millioner euro i produkter, anlegg og eiendommer over hele verden. Antall medarbeidere i konsernet var ca. 5900 personer, hvorav mer enn 3000 i Tyskland.

Vi lyktes med å nå omsetningsmålet for 2015 og ser lyst på fremtiden.

Første spadestikk for vårt største produksjonsanlegg

I år skaper vi forutsetninger for ytterligere fremtidig vekst i Kirchlengern ved å bygge ut produksjonsanlegget for uttrekksskinner. Utvikling og optimalisering av produksjonen inngår både i vekststrategien og forpliktelsen om at Tyskland skal være sentrum for produksjonen. Investeringene vil ligge på over 40 millioner euro.

Første spadestikk for "B7", selskapets hittil største produksjonsanlegg, ble tatt 6. april 2016. Etter planen skal anlegget stå ferdig senest i april 2017. Konseptet bygger på tre sammenkoblede hus med hovedbygning, avdeling for innkommende og utgående gods samt delelager og sentral logistikkenhet. Vi bygger nye produksjonslinjer for uttrekksskinner og en topp moderne verktøyenhet med et gulvareal på 24 544 m2og et 158 000 m2stort område. To plan innebærer hypereffektive og innovative produksjonsprosesser, og i tillegg blir arealet utnyttet optimalt.

Med vennlig hilsen

Hettich Holding GmbH & Co oHG

Dr Andreas Hettich        Stan Jonitz                  Dr Dieter Wirths

Kontaktinformasjon
Ulf Svensson               
adm.dir., Hettich Skandinaviska   
46 36 31 23 30
46 70 510 97 86
ulf.svensson@se.hettich.com     

Gabriella Fäldt
Yellon AB
46 73 9291177 

Hettich är världsledande inom beslag och komponenter för möbler och inredning. Hettichs kunder finns inom möbelindustri, möbelhandel och tillverkning. I Sverige och Norge säljs och marknadsförs produkterna av Hettich Skandinaviska AB. Hettich International har 5 800 medarbetare fördelade över de drygt 100 länder där företaget finns representerat – alltid nära kunden.