Acta Holding ASA - Eiendomsvirksomhet

Vi viser til børsmelding 7. mars 2005 vedrørende Actas eiendomsvirksomhet.

Acta har siden midten av januar 2005 vært i dialog med Kredittilsynet om Actas eiendomsprodukter. I møte med Kredittilsynet 11. mars 2005, som ble avholdt etter initiativ fra selskapet, bekrefter Kredittilsynet at prosessen er å anse som et Stedlig Tilsyn. Alle virksomheter med konsesjon fra Kredittilsynet er jevnlig gjenstand for rutinemessige Stedlige Tilsyn.

I henhold til vanlig prosedyre vil Acta etter påske motta en foreløpig rapport fra det Stedlige Tilsyn. Etter at Acta har besvart den foreløpige rapporten med sine synspunkter på Kredittilsynets eventuelle merknader, vil Kredittilsynet utarbeide en rapport. Det er forventet at det tar noe tid før  denne prosessen er gjennomført.

Kommunikasjonen med Kredittilsynet har så langt ikke medført noen form for pålegg om å gjøre endringer i noen deler av Actas virksomhet. Skulle den endelige rapporten fra Kredittilsynet innholde merknader, som innebærer endring av markedsføring, produkter eller annet, så er Acta innstilt på å tilpasse seg dette.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner